Bu web sitesi, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 10033 nolu Doktora Tezi Projesi desteğiyle, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’nda gerçekleştirilen doktora tezi kapsamında oluşturulmuştur.

Türkiye’deki özel arşiv kataloglarının tek noktadan erişimi için oluşturulan bu ortak platform ile yazılım ve üstveri standardı fark etmeksizin birden çok arşivde aynı anda arama yapılabilecek, arşivlere daha kolay ve standart bir yapıda erişim sağlanabilecektir.

Select a community to browse its collections.