Bu web sitesi, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 10033 nolu Doktora Tezi Projesi desteğiyle, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’nda gerçekleştirilen doktora tezi kapsamında oluşturulmuştur.

Select a community to browse its collections.